9. jul. 2007

Nyhedsbrev juli 2007

På et netop afholdt bestyrelsesmøde den 8. juli 2007 har følgende punkter været diskuteret.

  • Fra generalforsamlingen er følgende ikke endeligt afklaret men ikke aktuelt lige nu, men snerydningen skal være bedre fremover. Er der stemning for at blive medlem af den store grundejerforening, mod merbetaling, for derved at være med i snerydningen? Kommenter ved at sende mail på linket herunder.
  • Fælles havedag afholdt med mange fremmødte og med gennemførelse af næsten alle planlagte punkter
  • Årets gadefest afholdt med stor succes og med rigtigt mange deltagere
  • Have affalds området genetableret, det opfordres til overholdelse af regler for brug. Sørg nu for at få affaldet helt ind bag ved det må ikke ligge ude i det åbne område. Kontakt bestyrelsen ved problemer
  • Vedligeholdet af vores fællesområder lader noget tilbage, såfremt der er problemer bedes bestyrelsen kontaktet.
  • Bålpladsen skal færdig etableres, aktivitetsudvalget planlægger en ekstra dag den 17. august og de indsender ansøgningen om tilskud snarest
  • På denne ekstra arbejdsdag med lidt ekstra arbejde vil grundejerforeningen sørge for pølser, øl og vand når vi efter indretningen af bålpladsen laver bål
  • Vores fælles havebænke trænger meget til vedligeholdelse med maling og reparation dette gennemføres på samme ekstra dag
  • Det store festtelt kan lånes til private formål af Nonbo Dal beboere personligt og ikke videre til andre
  • Havetraktoren og buskrydderen er ikke til privat benyttelse og dette bedes overholdt. Havetraktoren kan dog benyttes til at trække den trailer der er lavet og beregnet til haveaffald.