2. sep. 2007

Fælles havedag lørdag 8. september kl. 10.00

Plan for arbejdsdagen:

  • På volden rundt om bålpladsen går vi efter at få en stedsegrøn vold med flis både på vold og inderdel omkring bålet.
  • Petangue banens kanter skal stikkes af. Ukrudt i banen fjernes samt en rivning af samme.
  • Havemøbler skal males. Der er 2½ l maling og to pensler, så to personer skal på denne opgave.
  • Nonbo Dal Stien skal vedligeholdes. Fliser skal rettes op og kanter renholdes. Beskæring af buske og træer samt ukrudt fjernes. Grundejerforeningens grund går fra fliserne på stien og 80 cm til 100 cm ind mod Nonbo Vænge. Det er vigtigt at vi er opmærksom på hvor skel er placeret da der pt. kører en sag ved kommunen omkring vedligehold af beplantningen omkring skel.
  • Fodboldbanen. Det er besluttet at købe en opmærkningsmaskine til fodboldbanen til ca. kr. 700,-. Banen kridtes op på arbejdsdagen. (Michael). Claus ville tjekke op på om der var brugte net fra RIF til udskiftning af de gamle.
  • Jævning af jord i midterarealet. Fællesarealet i indercirklen har et hul og en lille jordbunke der skal jævnes og sås græs på. Således at der kan slås græs i hele området med havetraktoren.
  • Stubbe fjernes.Der skal i fælles området ud mod Teglgårdsvej fjernes et par stubbe der er i vejen når der slåes græs.
  • Skelpæle af jernrør ved samme område op mod Nonbo Vænge skal slås ned i jorden da de rager så højt op at det kan skade plæneklipperens knive hvis de påkøres.
  • Skilte med 15 km/t ved indkørslen til Nonbo Dal skal rengøres.

På fælles arbejdsdagen er der i følge haveplanen stadig et par husstande der skal klare de grønne områder i følge planen.