19. mar. 2009

Ordinær Generalforsamling 2009

Sted: Egekværnen
Tid: Onsdag 25-03-2009 kl. 19.00 OBS ny tid


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning v/formanden
 • Aflæggelse af regnskab v/kassereren

 • Indkomne forslag fra medlemmer
  - Vedligehold af privat fællesvej Teglgårdsvej
  - Vejfond skal fremover også dække Teglgårdsvej og kontingentbetaling omfordeles.
  - Beplantning ud mod Teglgårdsvej fjernes og ny beplantning eg og fjeldribs etableres.
  - Stillevej 15 km/t

-Detaljer om forslag fremgår af runddelt indkaldelse.

 • Nedsættelse af sommerfest udvalg, frivillige?
 • Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand/næstformand på valg,
  Michael Holmer genopstiller
  René Kjellerup genopstiller

 • Valg af revisor og revisorsuppleant,

 • Eventuelt

Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde og en god aften. Grundejerforeningen vil være vært med kaffe/vand/øl, og småkager.


Vel mødt.
Med venlig hilsen
Torben Gaml, Nonbo Dal 3, kasserer
René Kjellerup, Nonbo Dal, 13, næstformand
Michael Holmer, Nonbo Dal, 2, formand